Vil lette presset på eiendomsbransjen

06.10.2022
Innsikt


Vil lette presset på eiendomsbransjen


oktober 6, 2022Eiendomsselskaper som ikke tar grep nå påtar seg en betydelig finansiell risiko. Presset til å handle vil bare øke, skriver Renate Straume, grunnlegger og daglig leder av Varig Technologies.

Stigende forventninger til bærekraft i samfunnet generelt, og utrullingen av EU-taksonomien spesielt, øker presset på aktører innen næringseiendom. Også i Norge.

Taksonomien gjør bærekraftrapportering obligatorisk for store selskaper i EU allerede fra 2023. Som følge av dette vil også dokumentasjonskravene til små og mellomstore bedrifter her til lands øke.

Utviklingen gjør at eiendomsselskaper som vil ha tilgang på gunstig grønn finansiering, og sikre seg mot synkende eiendomsverdier, er nødt til å ta grep om bærekraftarbeidet nå.

Det viktigste er å komme i gang

Den regulatoriske og finansielle utviklingen kan oppleves særlig utfordrende for selskaper som ikke har hatt bærekraft høyt på agendaen de siste årene.

Bærekraftarbeid kan i tillegg både være komplekst og tidkrevende. Det kreves fagekspertise og effektive styringsverktøy. Og, ikke minst, oversikt over byggenes reelle bærekraftdata.

Om en vil unngå å eksponere virksomheten for økt risiko for verditap, må en komme i gang. Kartlegg byggenes miljøavtrykk. Og, legg en plan for kontinuerlig forbedring.

Letter presset

Varig har utviklet en software som gjør det langt enklere å komme i gang, og jobbe systematisk, med bærekraft innen næringseiendom.

Løsningen automatiserer innhentingen og behandlingen av byggenes reelle bærekraftdata. Og, kan generere automatiserte bærekraftrapporter for å svare opp de økte regulatoriske og finansielle kravene.

På denne måten kan eiere, forvaltere og leietagere heller bruke tiden på å jobbe sammen om tiltakene som gjør byggene mer bærekraftige og forretningene mer robuste i møtet med de økte kravene.

Book en gratis demonstrasjon for å se hvordan Varig fungerer