Business in Europe: VARIG

22.11.2022
Selskapet


Business in Europe: VARIG


november 22, 2022Varig er del av programserien “Business in Europe” på RTL7. Se det to minutter lange innslaget, som først ble sendt på nederlandsk fjernsyn 13. november, her.

Under videoen, er et oversatt tekstsammendrag av svarene Varigs grunnlegger og daglige leder Renate Straume ga til det nederlandske produksjonsteamet som besøkte selskapet.

Business in Europe: VARIG

Varig leverer bærekraftsoftware til næringseiendom. Og, gjør det enkelt å få oversikt, forbedre og rapportere på bygningene.

Hvordan det startet

Jeg startet selskapet for omtrent tre år siden. Det ble født ut av mine erfaringer fra bygg- og eiendomsbransjen, hvor jeg jobbet om lag 15 år.

Det er en bransje som har en enorm påvirkning på verden. Og for at den skal kunne endre seg raskt, var det behov for ny teknologi. Du trenger nye systemer for å legge til rette for rask endring. Og, siden vi ønsker å gjøre bransjen mer bærekraftig raskt, var utviklingen av ny teknologi måten å gjøre det på.

Hva vi leverer

Vår software gir komplett oversikt over byggenes miljøprestasjoner. Det samler data, både for det operasjonelle og innebygde miljøavtrykket. På en måte som er forståelig, tilrettelegger for handling og forenkler rapporteringen. Dynamisk rapportering er veldig viktig for bransjen. Særlig med de økende kravene fra omverdenen. Dette er i kjernen av hva vi gjør.

Hvordan Varig virker

Umiddelbar effekt

Vi hjelper partnerne våre – ikke kun gjennom bærekraftplattformene vi leverer – men, også gjennom prosessen hvor de blir en bruker av systemet. Vi gjør en kvalitetskontroll av datakildene. Og, kun gjennom å sette opp brukerne deres, begynner endring å skje raskere. Systemet støtter en mer strukturert tilnærming til bærekraftarbeid. De får også umiddelbar tilbakemelding på om det de gjør virker eller ikke, da vi måler kontinuerlig måler effekten av handlingene i byggene.

Det er veldig hyggelig å få tilbakemeldinger fra kunder som anerkjenner at bare det å bli en kunde i Varig har hjulpet dem med å bevege seg fremover på bærekraft.

Book en gratis demo for å utforske hvordan Varig kan virke på dine bygg

Veien videre

Våre fremtidsplaner er store. Målet nå er å vokse raskt, slik at vi kan tilrettelegge for at bransjen endrer seg raskt. Og, bransjen trenger å endre seg. Påvirkningen på omverdenen er stor. La oss derfor sørge for at det blir en mer bærekraftig bransje så raskt som mulig.

→ Om Business in Europe

Book en gratis demo