Dette er avgjørende for norske eiendomsverdier

09.05.2023
Teknologi


Dette er avgjørende for norske eiendomsverdier


mai 9, 2023Eiendomsverdier i spill: Usikre økonomiske utsikter fremskynder behovet for å ta grep nå, ifølge to av landets fremste eiendomsteknologiaktører.

Verdien på eiendom generelt, og næringsbygg spesielt, har stort sett gått én vei over de siste 30 årene, oppover. Den økonomiske utviklingen det siste året har imidlertid snudd denne situasjonen på hodet. Det gjør at eiendomsaktører nå må ta grep for å opprettholde verdiene av byggene sine, ifølge Renate Straume, CEO i Varig Technologies.

– Vi ser at aktører som sitter på gjerdet når det kommer til bærekraft løper en stor risiko. Miljøprestasjoner har blitt en sentral del av verdivurderingene av næringseiendom, og en nedvurdert eiendomsverdi kan ha store økonomiske konsekvenser. Det er vondt å måtte tilbakebetale deler av lånet ditt fordi du ikke lenger kan oppfylle loan-to-value (belåningsgraden) vilkårene i finansieringen. Da betaler bærekrafttiltakene seg ganske raskt, sier Straume.

Også det å opprettholde en lønnsom drift krever endring, ifølge Steffan Thorvaldsen, CEO i BLDNG.ai.

– Det er mye penger å spare hvis man forvalter næringsbyggene smartere. Vel så viktig som vedlikehold av bygningsmassen, er å sikre at den daglige driften av bygget er tilpasset de brukertrendene som etablerte seg etter pandemien, sier Thorvaldsen.

Han viser til bedre plassutnyttelse, kantinedrift, renhold og strømforbruk, som typiske områder hvor både miljø og lommebok belastes unødvendig.

– Før var de fleste på kontoret fem dager i uken, mens dataen vår nå viser at tre dager har blitt den nye normalen for mange. Da kan det være naturlig å vurdere om man kan holde enkelte etasjer stengte noen dager, produsere mindre mengder mat i kantina og unngå fullt renhold av en ubrukt sone. For både leietakere og gårdeiere kan det utgjøre store besparelser hvis man tilpasser driften etter bruksmønsteret, sier han.

→ Kontakt BLDNG.ai

«Green is the new green»

Bærekraft er ikke lenger en oppfordring, men et krav. Det har gjort gode miljøprestasjoner til viktig valuta, ifølge Straume.

– Det mest bærekraftige er å utnytte bygget man allerede har, istedenfor å bygge nytt. Hvis man klarer å bruke bygget energieffektivt og smart, vil det være et enormt effektivt bærekraftstiltak. Men det er ikke gjort over natten å endre et helt næringsbygg, det tar tid. Derfor må man få kontroll på hvor man er, og iverksette de riktige tiltakene allerede nå, sier hun.

→ Book en gratis demo av VARIG®

Data er nøkkelen for å sikre eiendomsverdier

Thorvaldsen og Straume er samstemte om at bruk av data er avgjørende for om bedrifter lykkes eller ikke fremover.

– Dette er komplekst og mange faktorer spiller inn. Derfor trenger man teknologi med seg på laget. Først og fremst for å få nok innsikt til å kunne ta informerte beslutninger, men også for å støtte de tiltak man velger å iverksette. Å bruke komplette systemer som VARIG® og BLDNG.ai gjør denne jobben veldig mye enklere, sier Thorvaldsen.

Data er nødvendig både for å avgjøre om bygget brukes effektivt, og om virksomheten presterer og kan rapportere i henhold til de økende miljøkravene, legger Straume til.

– Heldigvis kan du enkelt komme i gang, og flere systemer – som BLDNG.ai og VARIGsnakker godt sammen. Vi fanger data automatisert, slik at man får en komplett oversikt, enten det handler om strøm, avfall, luft, mat eller bygningsmassen i seg selv, og har funksjoner for å planlegge, gjennomføre og måle forbedringstiltak. VARIG gir også bærekraftrapporter på noen få klikk, som er veldig tidsbesparende, og begge selskaper har dedikerte og høykompetente team som er tett på kundene.

BLDNG.ai og VARIG er etablerte løsninger som flere store eiendomsaktører allerede bruker. Samtidig er det viktig at alle eiendomsaktørene får kommet i gang med dette nå. For å sikre lønnsom drift og bevare eiendomsverdiene må bærekraft opp på agendaen. Og innenfor dette, er det ikke lenger nok å tro. Man må vite. Det er teknologien og dataen til for å hjelpe deg med, avslutter Thorvaldsen.

Få en gratis demo