Hva er ESG-rapportering og hvem gjelder det?

11.03.2023
Innsikt


Hva er ESG-rapportering og hvem gjelder det?


mars 11, 2023ESG blir en stadig mer relevant trebokstavsforkortelse for eiendomsbransjen. Men, hva innebærer egentlig ESG og hvordan skal man forholde seg til det? Dette svarer bærekraftsdirektør Jonas Haugan i Varig.

Bygningsfysiker og ansvarlig for bærekraft- og forskingsmiljøet i Varig, Jonas Haugan, er overbevist om at ESG-arbeid og -rapportering er noe alle aktører i eiendomsbransjen nå må ha et aktivt forhold til.

– Fordi investorer og kunder ber om mer åpenhet rundt bærekraft, er det å avdekke ESG-faktorer i ferd med å bli viktigere for flere virksomheter. ESG er også sentralt for investorer i beslutningsprosessen når de skal sammenligne selskaper og vurdere potensielle risikoområder knyttet til bærekraft, sier han.

Men, hva er ESG?

– ESG står for Environmental, Social, Governance, og er et rapporteringsrammeverk for selskapers bærekraftprestasjoner. Forløperen til ESG ble omtalt som CSR, corporate social responsbility. Men, denne dekket ikke spesielt miljøaspektet godt nok, og derfor har ESG vært det rådende begrepet de siste årene.

Haugan forklarer at ESG ikke handler om en endelig destinasjon, men om å fokusere på de viktige sakene og til enhver tid vise forbedring.

– Markedet og regelverket utvikler seg hele tiden, og rapporteringskravene utvikler seg i takt med dette. Derfor er ESG-rapportering og dens tre pilarer i en konstant utvikling. Pilarene henger sammen og må integreres i langsiktige strategier.

Dette er de tre pilarene innen ESG:

(E) Miljø

Miljøpilaren fokuserer på innvirkningen selskapet har på planeten. For å dempe klimaendringer og beskytte naturen, tar miljøfokuserte bedrifter strategiske valg for å redusere ressursforbruket, klimagassene og håndtere miljørisikoene. Nå som miljøspørsmål blir mer sentrale, blir det viktigere å vise fremgang samt bevise overfor investorer at eiendommen er så “grønn” som mulig.

(S) Sosial

Sosialpilaren undersøker selskapets sosiale, kulturelle og menneskelige faktorer som mangfold, inkludering og medarbeiderengasjement.

(G) Selskapsstyring

Selskapsstyringspilaren handler hovedsakelig om hvordan selskapet drives. Har man sunne strukturer fra eiere til ansatte? Har man systemer for å behandle risikoer som bestikkelser, korrupsjon og lobbyvirksomhet? Det er viktig å ha kontroll på hvordan ansvaret er fordelt i selskapet for å sikre at styringsstrukturer ikke brukes uhensiktsmessig.

Økende rapporteringskrav

Rapportering av ESG-faktorer er i ferd med å bli vanlig innenfor eiendomsbransjen, også i Norge.

– For børsnoterte selskaper er den i mange tilfeller også obligatorisk. Samtidig finnes flere ulike rapporteringsordninger, sier Haugan, og viser til noen av de mest fremtredende for internasjonale eiendomsaktører:

 • Global Real Estate Sustainability (GRESB)
 • European Public Real Estate (EPRA)
 • Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM)
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Principles for Responsible Investment (PRI)
 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
 • Non-Financial Disclosure Regulations (NFDR)

Taksonomien setter ny standard

I tillegg til disse rapporteringsordningene, har EUs taksonomiforordning – som startet å tre i kraft fra 1. januar 2022 – allerede hatt en betydelig innvirkning på hva eiendomsselskaper må rapportere på og hvor fokuset på bærekraftige handlinger bør ligge, ifølge Haugan.

– Alle nødvendige detaljer i hele taksonomiforordningen er imidlertid ikke avslørt ennå. Det er kun to av i alt seks miljømål som er publisert. De resterende fire forventes imidlertid publisert om ikke lenge, sier han.

EU-taksonomiens seks miljømål:

 1. Begrensing av klimaendringer (publisert)
 2. Klimatilpasning (publisert)
 3. Bærekraftig bruk og bevaring av vann og havressurser
 4. Omstilling til en sirkulær økonomi
 5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
 6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Haugan legger til at rapportering og å handle i tråd med taksonomien allerede har vist seg å være en måte å redusere risiko på, samt oppnå konkurransefortrinn.

– Sammen med EU-taksonomien vil ESG-rapporteringen dessuten gi verdiøkning og økonomiske gevinster. Fordi regelverket nå blir mer og mer sentralt vil vi se flere selskaper med økt bevissthet rundt bærekraft i markedet, sier han.

Les også: Bærekraftgrep ga høyere verdivurdering

Hvordan komme i gang med ESG-rapporteringen?

Ifølge Haugan er effektiv datainnsamling en nøkkel til å komme godt i gang.

– Jo tidligere, jo bedre. For mange er dette den vanskeligste delen, spesielt for eiendom med store og komplekse datasett. Vi har derfor utviklet en programvare som gjør ESG-rapporteringen enklere. Med automatisert datafangst reduseres driftskostnadene, men også tiden som trengs for å lete etter riktig data betraktelig. I tillegg lar rapporteringsverktøyet deg lage automatiske kvartals- og årsrapporter med bare noen få klikk, avslutter Haugan.

Book en gratis demo