Derfor er EU-rammeverket gode nyheter for eiendomsbransjen

29.04.2023
Innsikt


Derfor er EU-rammeverket gode nyheter for eiendomsbransjen


april 29, 2023EU-rammeverket gir og EU-rammeverket tar, men kan være gode nyheter for norske eiendomsaktører skriver CEO Renate Straume i Varig.

EU-taksonomien og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som utvider «Non-Financial Reporting Directive» (NFRD), samt «Sustainable Finance Disclosure Regulation» (SFDR) Article 8 og Article 9, har gjort sitt inntog i investor- og kapitalmarkedsrapportering.

Disse utgjør en del av EUs overordnede rammeverk for finansrapportering, og de setter tydelige krav til bærekraft. Det er flere grunner til at rammeverket er strammet opp. Et av hovedmålene er å redusere muligheten for grønnvasking, og påse at de som har tatt bærekraftgrep belønnes. Også økonomisk. De som derimot ikke har tatt grep, løper en større risiko.

Renate Straume
Renate Straume

Grønne betingelser eller brune rabatter?

Jeg deltok for en stund tilbake på en ESG-konferanse for eiendomsbransjen i London. Der ble det fortalt om et kjent eiendomsforvaltningsselskap som allerede nå har måttet gi sin første «brown discount».

Denne, brune rabatten, var på mer enn 30 prosent av eiendomstransaksjonsverdien. Årsak? Selskapet måtte kompensere for investeringskostnadene (CAPEX) som var nødvendige for å gjøre den aktuelle bygningen grønn nok til å kunne refinansieres i framtiden. Det å ikke være grønn kan altså straffe seg allerede nå.

Hvordan forholde seg til EU-rammeverket?

Bærekraftarbeid er ofte komplekst og involverer «alle» avdelinger. Det er ofte krevende å se hvordan man kan komme i gang, og det er lett å begrave seg i detaljer.

Fokus nå må være å ikke gå seg bort i hva man mangler i bærekraftarbeidet, men i stedet starte med det man har og det som er tilgjengelig.

For å tilfredsstille kravene er det sentralt å ha tilgang til egne, underliggende data. Man må jobbe med det som kan måles. Og man må gjøre det strukturert, over tid.

Måle. Forbedre. Rapportere. Gjenta.

Hva kan EU-rammeverket føre til?

EUs nye finansielle rammeverk og rapporteringskrav vil føre til en allokering av kapital til bærekraftige investeringer. Gjennom samtaler med større europeiske selskaper ser vi at vi jevnt over er godt rigget for denne utviklingen i Norge.

Her til lands har det etablert seg en delingskultur når det kommer til bærekraft. Den er verdifull for oss alle. Norge ligger godt an for å møte det nye rammeverket. Hvorfor? Fordi automatisk datafangst er enklere og kvaliteten på data er god. I tillegg er det allerede grunnkunnskap og bevissthet om ESG.

EU sitt nye finansielle rammeverk er gode nyheter fordi det å kunne regulere bedrifter vil bidra til at vi kommer nærmere et bærekraftig felleskap. Det nye rammeverket vil gjøre det enklere å ta tak i utfordringer og etablere en delingskultur som er verdifull for alle når det kommer til bærekraft.

Utforsk VARIG