Hvordan skape et bedre inneklima på kontoret?

05.07.2022
Innsikt


Hvordan skape et bedre inneklima på kontoret?


juli 5, 2022Det er særlig tre ting som er viktig for å sikre et godt inneklima på arbeidsplassen, ifølge Renate Straume, grunnlegger og administrerende direktør i Varig.

Et godt inneklima kjennetegnes av god luftkvalitet, behagelig temperatur og luftfuktighet, lavt støynivå og god belysning, og er viktig for at vi skal være i stand til å yte vårt beste på arbeidsplassen.

– Vi tilbringer rundt 90 prosent av tiden vår innendørs. Det er derfor svært viktig for både helsen og trivselen til ansatte at man sikrer et godt inneklima på arbeidsplassen, sier Straume.

Hun viser til at et dårlig inneklima kan føre til en rekke helseplager. Som tretthet, hodepine, kvalme, nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

– I tillegg kan det føre til uttørking av slimhinner i øyne, nese og hals – som også gjør oss mer mottakelige for luftveisinfeksjoner.

Men hvilke grep kan du ta for å bidra til å sikre et godt inneklima på arbeidsplassen din? Straume peker på tre særlig viktige områder:

 

Renate Straume
Renate Straume

1. Temperatur

Temperatur er gjerne en individuell opplevelse, påvirket av både personlige og miljømessige faktorer.

– Alt fra ens metabolisme, aktivitetsnivå og bekledning til den lokale lufttemperaturen og fuktigheten påvirker, opplyser Straume.

Det er med andre ord utfordrende å gjøre alle fornøyde når ulike preferanser og behov skal tilfredsstilles. Kontorets «frysepinn» vil gjerne klage på at det er for kaldt, mens andre kan finne frysepinnens komforttemperatur ubehagelig varm.

– I slike situasjoner bør grunnregelen være at ansatte bruker bekledning til å regulere temperaturen sin. Det er gjerne lettere å kle på seg om det er kaldt, enn å kle av seg hvis det er varmt. Et annet tips kan være å se om det er mulighet for at frysepinnen får sitte nær en panelovn fremfor der det trekker mest i lokalet, råder Straume.

2. Belysning

Ifølge Arbeidstilsynet skal alle arbeidsplasser ha dagslys og utsyn. Dagslys har enn rekke positive helseeffekter for mennesker, og er nødvendig for at vi skal holde oss våkne, opplagte og friske. Dagslys gjør oss også lykkeligere, og reduserer risikoen for depresjon og psykiske plager.

– Sørg for at alle får nok dagslys i løpet av arbeidsdagen. Å gå en liten tur i lunsjen, eller ha «walk-and-talk»-møter, kan gi både eksponering for dagslys og litt mosjon. Samtidig er det også viktig å påpeke at man bør unngå for mye direkte sollys på arbeidsplassen, både med tanke på temperatur og blending. Bruk byggets solskjerming, det sparer i tillegg energi og reduserer byggets CO2-utslipp, sier hun.

3. Støy

For mye støy i omgivelsene kan gi plager som nedsatt fokus, produktivitet og trivsel.

– En studie har vist at produktiviteten faller med 66 prosent når vi lytter til en samtale mens vi gjør konsentrasjonsarbeid. Et sunt akustisk miljø kan derimot bidra til å fremme kreativitet, samarbeid og komfort, sier Straume, før hun avslutter:

–  De fleste kontorlokaler er utstyrt med flere akustiske elementer, som skillevegger, paneler og himlingsplater, som man bør utnytte for å redusere støyen. Det er også viktig at vi tar hensyn til hverandre, og bruker stillerom til telefonsamtaler og møter. Enkle grep kan gjøre mye for inneklimaet.

Se hva vi leverer