Hvordan påvirker landskapsendringer biologisk mangfold?

09.05.2021
Innsikt
Oslo Bjørvika Bio Diversity

Hvordan påvirker landskapsendringer biologisk mangfold?


mai 9, 2021Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, omfatter det som ikke er menneskeskapt og består av ulike økosystemer.

Et økosystem er som et korthus som blir ustabilt straks et kort blir fjernet. Naturen er også mer produktiv og stabil når artsmangfoldet er intakt fordi alle artene spiller en unik rolle og er avhengige av hverandre. Selv om det er naturlig at noen arter dør ut og noen kommer til, så skjer dette i dag 1000 ganger raskere enn normalen. I Norge finnes det allerede 2355 truede arter.

Når vi ødelegger et økosystem mister vi de viktige funksjonene som artene i det har:

 • Pollinere
 • Spre frø
 • Blande gjorda
 • Spise andre arter
 • Fiksere nitrogen
 • Bryte ned organisk materiale & produsere biomasse

For å sette dette i perspektiv, er en tredjedel av maten vi spiser avhengig av at insektene pollinerer. Dessverre er det slik at menneskeskapte landskapsendringer gjør at insektene har problemer med å finne den maten de trenger. Mange biearter er avhengige av spesielle habitater og disse blir det stadig færre av. I Norge finnes det 208 biearter, hvorav:

 • 172 villbier
 • 35 humler
 • 1 honningbie

Hva kan du gjøre for å bidra til et godt biologisk mangfold?

Hjelp de pollinerende innsektene ved å beholde litt rot i hagen (f. eks. døde greiner og strå), plant pollinatorvennlige vekster og bygg insektshoteller og humlekasser.

Tilgang til turterreng i nærmiljøet er også avgjørende for god mental helse. Selv korte turer i naturen har positiv effekt på negative tanker. Det er viktig å unne deg 5 minutter i frisk luft i løpet av dagen. Det har stor effekt for kropp og helse!

 • Naturen får oss i bedre humør
 • Naturen demper stress
 • Naturen reduserer bekymringer

Den viktigste årsaken til at arter utryddes er arealendringer som for eks. ved å bygge ut byer og veier samt at vi flathogger skog. Men vi kan ikke glemme at naturen gir oss mange goder og økt livskvalitet, i form av luft, vann, mat, medisin og friluftsliv.

I Norge ser vi et økt fokus på å ivareta naturmangfoldet. Legg merke til hvordan naturen i din by tas vare på neste gang du går deg en tur! Hva er ditt bidrag?

Book en gratis demo