KLP Eiendom kobler opp hotellene i VARIG

22.03.2023
Selskapet


KLP Eiendom kobler opp hotellene i VARIG


mars 22, 2023KLP Eiendom kobler nå opp hele porteføljen av hotellbygg i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia i bærekraftsystemet VARIG®.

– Det er svært positivt at de største aktørene i den norske eiendomsbransjen, som KLP Eiendom, har bærekraft høyt på agendaen og bruker systemer som VARIG. Bærekraft kan være komplekst og tidkrevende. Og, teknologi er nødvendig for å muliggjøre positiv endring raskt, sier Jeppe Grøttland, kommersiell direktør i Varig.

(saken fortsetter under videoen)

Forenkler hverdagen

KLP Eiendom eier femten hotellbygg fordelt over fire land. De siste ti årene har de jobbet med energioppfølging, men å samle inn vann-, avfall- og energidata fra alle disse byggene er en svært kompleks jobb.

– Fordi VARIG samler inn alle bærekraftsparameterne, og automatiserer datafangsten, kan leietakere av bygg rapportere selv. Det gjør at jeg slipper å bruke mye tid på det i min arbeidshverdag, sier Kristian Strømmen, Leder bærekraft i KLP Eiendom.

Han forteller at Varig har hjulpet selskapet med å samle all nødvendig data fra hotellbyggene de eier, og koblet det til ett system.

– Det gir oss en komplett oversikt over bærekraftsdataene til hotellbyggene våre, sier Strømmen.

→ Hvordan VARIG fungerer

Mindre synsing

Det første hotellet som har implementert VARIG er Quality Airport Hotel Gardermoen. Her er Glenn Tolderlund Facility manager og har nå fått et helt nytt verktøy han kan styre bygget etter.

Glenn Tolderlund
Glenn Tolderlund

VARIG gjør det mulig for oss kjapt og enkelt se resultater på ulike tiltak og når vi finjusterer anleggene våre fra dag til dag. Vi har mange gjester som kommer inn og ut. Ofte har vi store konferanser med mye gjester, forteller han, og legger til:

– I stedet for å synse, så kan vi gjøre tiltak basert på fersk data. Og i tillegg kan vi kjøre ut rapporter enklere enn noensinne, sier han.

Quality Airport Hotel Gardermoen har 455 rom og kan ta imot 1100 gjester på konferanse. Bygget bruker 4 millioner kilowattimer med elektrisitet i året og hele 22 000 kubikk med vann renner gjennom huset. Det sier seg selv at selv små tiltak kan gi ganske stor effekt. Med VARIG kan driftsteamet nå se og rapportere effektene av hvert enkelt tiltak.

– Et eksempel på et tiltak vi har gjort, er å installere sensorer som slår av ovner på rommet om gjesten åpner vinduet. Isolert er det ikke mye strøm vi sparer per rom, men samlet for hele hotellet over et helt år, så er det ganske betydelig, forteller han.

Samspill mellom gårdeier og leietaker

For hotellporteføljen er det KLP Eiendom som i mange tilfeller bekoster gjennomføringen av energitiltak, og leietaker som drifter anleggene fra dag til dag – og drar nytte av reduserte energikostnader.

Quality Airport Hotel Gardermoen ble det for noen år siden investert i grunnvannsvarmepumpe, en investering som man nå nyter godt av i en situasjon med vedvarende høy energipris.

– Gjennom forbedringsmodulen i VARIG får vi et verktøy for å planlegge energitiltak, men ikke minst følge opp effekten av tiltakene i ettertid. Dette gjør det enklere for oss å få gjennomført energitiltak i den delen av vår bygningsmasse der leietaker selv håndterer driften, forteller Strømmen.

→ Book en gratis demo

Bærekraft bra for business

EU-taksonomien, klassifiseringssystemet for hva som er å anse som grønt og ikke, har gitt utspring til en rekke krav overfor eiendomsbransjen. Men, også muligheter, ifølge Grøttland.

Jeppe Grøttland
Jeppe Grøttland

– Å ta bærekraftige valg har gått fra å være nice to do, til å bli en must do. Men kravene mot finanssektoren gir også positive utslag, fordi sektoren nå har et sterkt insentiv til å styrke grønn aktivitet. Eksempelvis vil fremoverlente aktører kunne få tilgang på gunstige vilkår og betingelser, som grønne lån, sier Grøttland.

Han forklarer at miljøprestasjoner også har blitt sentralt i verdivurderingen av kommersiell eiendom.

– Bærekraft blir bare viktigere i hele samfunnet. Bedrifter ser i økende grad mot miljøprestasjoner når de vurderer lokaler til sin virksomhet. Dette påvirker jo derfor også hvordan byggets inntjeningspotensial fra leieinntekter vurderes. Så det å ikke ta nødvendige grep kan gi store konsekvenser for eiendomsbesittere, sier Grøttland, og legger til:

– Jeg tror det fremover blir veldig vanskelig å drive god forretning innenfor eiendomsbransjen uten å bry seg om bærekraft overhodet. Det kan bli en lite lønnsom affære.

“Bærekraft i alle bygg”

Å jobbe med bærekraft kan være komplekst og tidkrevende. VARIG-systemet, som måler, forbedrer og rapporter, gjør arbeidet langt enklere for eiendomsaktørene.

VARIG automatiserer fangst og behandling av data, og gir en komplett og forståelig oversikt over prestasjonene til bygg, porteføljer og leietagere. Koblet med funksjoner for forbedringsarbeid og automatisert rapportering, gir VARIG verdi for brukeren uavhengig av utgangspunkt. Og, det er viktig: alle må ha mulighet til å være med på den grønne omstillingen om vi i fellesskap skal lykkes.

Han forteller at 80 prosent av byggene som skal brukes i verden i året 2050 allerede er bygd.

– Derfor er det så sentralt å jobbe med også eksisterende bygg og infrastruktur. Nye bygg skårer gjerne godt på bærekraftvariabler som energieffektivitet, men konstruksjon er i seg selv svært utslippsintensivt. Derfor er det viktig at vi tilrettelegger for bærekraft i alle bygg, og øker levetiden til eksisterende bygg, avslutter Grøttland.

Book en gratis demo