Mastersamarbeid med OsloMET

18.02.2022
Selskapet
woman employee

Mastersamarbeid med OsloMET


februar 18, 2022Mastersamarbeid: Marika Åsrud fra Oslo Metropolitan University skriver sin masteroppgave med innspill fra VARIG.

Oppgaven har tittelen “Rehabilitation of existing buildings: mapping of greenhouse gas emissions from a life cycle perspective”.

Tittelen omfatter kartlegging av bundet klimagassutslipp for eksisterende bygg der tidligere klimagassregnskap ikke har vært gjennomført ettersom dette ikke var vanlig ved byggets opprinnelige byggeår.

Mastersamarbeid som er relevant for bransjen

På kort tid har klimagassregnskap fått høy prioritet i bransjen. Det er blitt mer vanlig å gjennomføre en livssyklusanalyse eller miljøsertifisering av nye byggeprosjekter. Rica Eiendom skal sågar være med å styrke masteroppgaven med sitt perspektiv som byggeier.

Til tross for de ambisiøse målene til nye byggeprosjekter, utgjør eksisterende bygg en stor andel av bebygd område. For å kunne oppnå fremtidige klimamål, er det derfor imperativt at eksisterende bygg driftes like godt, om ikke bedre, som det som prosjekteres i dag. Med andre ord; byggene må gjennomgå en form for renovering eller rehabilitering i løpet av sitt livsløp.

Innebygde utslipp

For å kunne rettferdiggjøre ulike renoverings- og rehabiliteringstiltakene i eksisterende bygg, er det essensielt å kartlegge innebygde klimagassutslipp. Først da vil det være mulig å sette opp et totalt regnskap for utslippene i hele byggets levetid.

Slik blir det også mulig å vise hvorvidt renovering eller rehabilitering er lønnsomt for klimaet ut byggets gjenværende levetid. Dette muliggjør igjen at man kan se hvor lønnsomt økningen av innebygde klimagassutslipp er, kontra reduksjonen av det operative utslippet.

Se hvordan VARIG fungerer

Vil finne nøyaktige verdier

Masteroppgaven vil i tillegg granske og forske på klimagassutslippene til ulike byggematerialer i eksisterende bygg. Dermed blir det mulig å kunne skape representative verdier for ulike byggematerialer ut fra data som er tilgjengelig i dag.

Målet er å kunne vise til så nøyaktige verdier som mulig, basert på kunnskap vi har knyttet til produksjon, transport og byggematerialer som var vanlig å bruke tilbake i tid.

Forhåpentligvis vil oppgaven åpne for videre debatt og forskning knyttet til klimagassregnskap for eksisterende bygg. I tillegg til at den vil kartlegge og rettferdiggjøre tiltak som renovering eller rehabilitering, fremfor å rive og bygge nytt.

Vi i Varig heier på ny kunnskap fra universiteter. Vi synes det er veldig spennende å få lov å støtte studentene, og vise den nye generasjonen hva vi jobber med. Og, hvordan proptech-verden fungerer.

Book en gratis demo