Miljøkrav kan gi verdiskaping

19.06.2023
Innsikt


Miljøkrav kan gi verdiskaping


juni 19, 2023Miljøkrav kan bli til økonomiske fordeler om man iverksetter riktige bærekraftstiltak, skriver Renate Straume, CEO i Varig.

EU-taksonomien – som legger sterkere føringer for bærekraftig drift, innsyn og rapportering – har allerede blitt en obligatorisk del av BEA-næringen (Bygg, Eiendom, Anlegg). Kravene til å kunne vise til byggenes status, men også progresjon, innen bærekraft er blitt strengere.

En virksomhets lønnsomhet sees heller ikke lenger kun i tilknytning til dens inntjeningsevne. Verdi, og fremtidig verdiskapning, er nå sterkere koblet til om bedriften er miljømessig bærekraftig eller ikke. Dette gjelder også BEA-næringen. Bærekraft spiller nå en stor rolle for byggets verdi.

Grønne og lysegrønne lån

Med riktige tiltak og planlegging kan imidlertid bedrifter gjøre miljøkrav om til økonomiske fordeler.

Grønne lån vil bli tilgjengeliggjort for de selskapene som greier å være i tråd med rammeverket. For å systematisere dette, har det kommet et regelsett som definerer hva grønt er, og hvorvidt driften til et selskap opprettholder de kravene som settes. Men, det vil også være mulighet å få tilgang til «lysegrønne» lån.

Jo nærmere man er på å være i tråd med klassifiseringen, jo større økonomiske gevinster er det snakk om. Det er ikke bare svart-hvitt, men også mer glidende overganger innen hvorvidt selskapet samsvarer med taksonomien.

Det vil bli større forskjell på grønne og vanlige lån fremover. Vi ser indikasjoner på at det kan bli minst ti poeng i basisforskjell.

Miljøarbeidet er derfor ikke drevet av idealisme og samfunnsansvar lenger. Nå handler dette om verdisettingen av selskapet. Det å bli bedre på bærekraft – enten innen miljø eller sosialt – det er egentlig en mulighet til å øke lønnsomheten for bedriften – uavhengig av bransje.

Tre enkle steg

Norsk Eiendoms veiledning for tiltak råder bedrifter til å ta veien gjennom tre steg for å starte bærekraftsarbeidet knyttet til taksonomien.

Første steg er å få oversikt over hvor man er. Hva er status i dag? Steg to er å måle og se forbedringspotensialet. Siste steg er å gjennomføre tiltakene.

Jeg vil personlig legge til et fjerde punkt, som går på mål om forbedring, og konstant utvikling.

Kontroll på data

For å være fremoverlent innen bærekraftsarbeid, er man nødt til å ha kontroll på dataene sine.

Varig leverer en bærekraftssoftware som gjør det enkelt for bygningseiere, forvaltere og leietakere å få oversikt over byggenes reelle miljøprestasjoner. På denne måten kan man jobbe systematisk med å forbedre sin porteføljes klimaavtrykk, ved å iverksette tiltak der effekten er størst.

Softwaren har også en automatisert rapporteringsløsning, som viser til byggenes status og progresjon innen bærekraft. Det er sentral informasjon for å snu de nye miljøkravene til bedriftens fordel.

Utforsk softwaren vår