Norges overforbruksdag 2023

12.04.2023
Innsikt


Norges overforbruksdag 2023


april 12, 2023I dag, 12. april, har vi allerede kommet til Norges overforbruksdag. En viktig påminnelse om at det haster å ta grep, skriver Varigs bærekraftdirektør Jonas Haugan.

Organisasjonen Global Footprint Network regner seg hvert år fram til hva som er verdens såkalte overforbruksdag, internasjonalt kjent som Earth Overshoot Day.

Hvis hele verden hadde hatt samme forbruk som ett enkelt land, ville Norge brukt opp sin andel av ressursene allerede 12. april.

Dette bør fungere som en viktig påminnelse om viktigheten av å redusere forbruket vårt.

 

Jonas Haugan
Jonas Haugan

Nøkkelbransje

Eiendomsbransjen har en viktig rolle å spille for et mer bærekraftig samfunn. Bransjens forbruk av ressurser har en stor innvirkning på regnestykket, hvilket gir den en unik mulighet til å være en del av løsningen.

Da er det viktig å ha kontroll på sine utslipp, og arbeide med å forbedre miljøfotavtrykket.

Dette kan inkludere alt fra energieffektivisering til gjenbruk og resirkulering av materialer. Det er store muligheter til å gjøre en positiv forskjell i hele næringskjeden. Nøkkelen er å bruke reel data til å ta informerte beslutninger og påvirke der effekten er størst, først.

Sammen kan en påvirke kunder og samarbeidspartnere til å ta mer bærekraftige valg. Ved å samarbeide (SDG 17) og dele kunnskap og beste praksis, kan aktører sammen bidra til å flytte datoen i riktig retning.

La oss ta denne dagen som en påminnelse om viktigheten av å handle for en mer bærekraftig fremtid. #bærekraft #movethedate

Book VARIG-demo